Waste Management Northwest - Home Site
Chiến Dịch Viết Thơ Về Chủ Đề Tái Chế "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao." Để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái chế và cổ vũ người dân đóng góp bảo vệ môi trường, Waste Management (WM) quyết định dùng phương án sáng tạo. Chúng tôi đã mời cộng đồng tham gia viết thơ về chủ đề tái chế và nhận được nhiều bài thơ từ các tác giả người gốc Việt ở địa phương. Ba bài thơ được yêu thích nhất đã được chuyển thể thành tác phẩm nghệ thuật bởi họa sĩ Minh Nguyễn.

Những tác phẩm này khuyến khích cộng đồng địa phương suy ngẫm về giá trị của các vật liệu có thể tái chế được và tạo cảm hứng cho chúng ta bắt đầu tái chế đúng cách.
Google Play - Click Here to Download
App Store - Click Here to Download

Hãy tìm các công cụ giúp bạn tái chế đúng cách!

1. Tải hướng dẫn tái chế bằng tiếng Việt ở đây và học cách phân loại
    chất thải rắn đúng cách.
2. Tải phần mềm WM CartWise App và sử dụng nó để xem nên bỏ đồ nào
    vào thùng nào (chỉ áp dụng cho quận King và Snohomish).
WM cam kết cung cấp thông tin và giáo dục về chất thải rắn đến cộng đồng người dân. Vì cộng đồng địa phương ngày càng đa dạng, WM mong muốn tạo ra các nguồn lực để phục vụ được tất cả các khách hàng. WM tạo ra chiến dịch này nhằm nâng tầm tiếng nói của cộng đồng và làm cho chủ đề tái chế và môi trường dễ dàng tiếp cận cho cộng đồng. Để liên lạc xin gọi số điện thoại (800) 592-9995.